2010

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na Biegłego Rewidenta.