2005

Rozpoczęcie współpracy właścicielki z biurem Obsługi Księgowej i Podatkowej WERAT

2008

Uzyskanie Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów nr 23446/2008 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

2006

Rozpoczęcie pracy w biurze finansowo-rachunkowym UNTAXA w Krakowie na ulicy Krupniczej.

2010

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na Biegłego Rewidenta.

2007

Ukończenie studiów dziennych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) na wydziale Zarządzania – specjalność Rachunkowość

2013

Otwarcie Biura Rachunkowego Livrado